ការិយាល័យគ្រប់គ្រង និងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម Tel: 023 72 66 55 Fax: 023 217 172 / ការិយាល័យនិពន្ធលេខ: 023 224 605

តារាងតំលៃសំរាប់ការជាវកាសែត រស្មីកម្ពុជា

១ខែ

២៦ ច្បាប់ ក្នុងតំលៃ

៣១,២០០ រៀល

៣ខែ

៧៨ ច្បាប់ ក្នុងតំលៃ

៩០,៤៨០ រៀល

៦ខែ

១៥៦ ច្បាប់ ក្នុងតំលៃ

១៧១,៦០០ រៀល

១២ខែ

៣១២ ច្បាប់ ក្នុងតំលៃ

៣២១,០០០ រៀល

ទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ: 016 616 869, 011 387 851

សេចក្តីជូនដំណឹង

កាសែតរស្មីកម្ពុជា មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនអតិថិជន ដែលជាវកាសែតរស្មីកម្ពុជា ជាប្រចាំតាមគេហដ្ឋាន, ក្រសួង, មន្ទីរ, ស្ថាប័ន, អង្គការ និងក្រុមហ៊ុននានាឲ្យបានជ្រាបថា កន្លងមកនេះ មានភ្នាក់ងារចែកចាយ កាសែត រស្មីកម្ពុជា ដែលក្រុមហ៊ុនបានបញ្ឈប់ពីការងាររួចទៅហើយ បានបន្តប្រើប្រាស់វិក្កយបត្រកាសែតរស្មីកម្ពុជា ដើម្បីទូទាត់ថ្លៃកាសែតដោយក្លែងបន្លំ។

ផ្នែកចែកផ្សាយកាសែតរស្មីកម្ពុជា សូមជម្រាបថា វិក្កយបត្រដែលពិតប្រាកដ គឺមានត្រារបស់ផ្នែកចែកផ្សាយ និងមានលេខទូរស័ព្ទ (០១២ ៦១៦ ៨៦៩, ០១៦ ៦១៦ ៨៦៩, ០១១ ៣៨៧ ៨៥១) ដែលអាចឲ្យអតិថិជន ទាំងអស់ទាក់ទងផ្ទៀងផ្ទាត់បានពីភាពត្រឹមត្រូវនៃវិក្កយបត្រនោះគ្រប់ពេលវេលា។

យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថា នឹងទទួលបានកិច្ចសហការពីអតិថិជនជាទីគោរពរបស់យើងខ្ញុំជាក់ជាមិនខាន៕

សូមអរគុណ!

សេចក្តីជូនដំណឹង

កាសែតរស្មីកម្ពុជា មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនអតិថិជន ដែលជាវកាសែតរស្មីកម្ពុជារយៈពេលមួយឆ្នាំ ទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថា ចាប់ពីឆ្នាំ ២០០៩ នេះតទៅ អតិថិជនទាំងឡាយដែលបានជាវការសែតរស្មីកម្ពុជា រយៈពេលមួយឆ្នាំ យើងខ្ញុំនឹងជូនប្រអប់ដាក់កាសែតមួយដល់ទីស្នាក់ការ ឬគេហដ្ឋានផ្ទាល់ដើម្បីបង្កលក្ខណៈ ងាយស្រួលដល់ការងារចែកផ្សាយផង និងដើម្បីចៀសវាងការបាត់បង់ ឬទទឹកខូចខាតផង។

អាស្រ័យហេតុនេះ បើអស់លោកអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមទាក់ទងទូរស័ព្ទផ្នែកចែកផ្សាយលេខ ០១៦ ៦១៦ ៨៦៩ ឬ ០១១ ៣៨៧ ៨៥១។

បញ្ជាក់ : ការចែកជូននេះ ធ្វើឡើងចំពោះតែអតិថិជនដែលជាវផ្ទាល់ពីផ្នែកចែកផ្សាយយើងខ្ញុំប៉ុណ្ណោះ៕

សេចក្តីជូនដំណឹង

ការរិយាល័យនិពន្ធកាសែតរស្មីកម្ពុជារីករាយនឹងទទួលមតិយោបល់អត្ថបទនានា ដែលចង់ចុះផ្សាយលើទំព័រ កាសែតរស្មីកម្ពុជា ជុំវិញបញ្ហាគ្រប់វិស័យរបស់ជាតិ និង សង្គម ។

ប្រិយមិត្តអាចទាក់ទងផ្ទាល់មកទីចាត់ការរស្មីកម្ពុជាផ្ទះលេខ ៤៧៤ មហាវិថី ព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន (ជិតគល់ស្ពានព្រះមុនីវង្ស) ទូរស័ព្ទ : ០១២ ៨៣ ៤៤ ៧៧, អ៊ីមែល : rasmeikampuchea_editor@yahoo.com៕